سفیر ایران در سازمان ملل  درباره ماجراجویی رژیم صهیونیستی علیه ایران هشدار داد 


نیویورک-ایرنا- سفیر ایران در سازمان ملل نسبت به ماجراجویی نظامی رژیم صهیونیستی  علیه ایران به منظور اجرای سیاستهای شرورانه خود در منطقه هشدار داد و گفت که ایران حق مشروع خود را برای پاسخ به هرگونه تهدیدات از سوی رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم و منافع امنیت ملی خود، در هر زمانی که تشخیص دهد، محفوظ می دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988378/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی