سفیر ایران در سازمان ملل: غزه در حال تجربه وضعیت وخیمی است/ همدردی کافی نیست
نیویورک- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل گفت: غزه در حال تجربه وضعیت وخیمی است و مردم غزه شاهد جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت توسط رژیم صهیونیستی هستند و در چنین شرایطی همدردی کافی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297713/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی