سفیر ایران در سوریه: جبهه مقاومت به عنوان یک بازیگر در عرصه بین‌الملل ایفای نقش می‌کند


مشهد-ایرنا- سفیر ایران در سوریه گفت: امروز جبهه مقاومت به عنوان یک منطق و بازیگر در سطح بین المللی ایفای نقش می‌کند و مقاومت در ابعاد مختلف به یک قدرت و توان بی بدیل تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237238/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی