سفیر ایران در چین با دبیر کل سازمان شانگهای دیدار کرد


تهران-ایرنا- سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در چین از دیدار خود با دبیر کل سازمان همکاری شانگهای و تبادل نظر در خصوص تقویت همکاری های اقتصادی با هشت کشور عضو خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156577/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی