سفیر ایران: سازمان ملل، قطعنامه خود درباره نژادپرستی صهیونیسم را احیا کند + فیلم


نیویورک – ایرنا- امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با تاکید بر اینکه بیش از این نباید به رژیم اسرائیل اجازه داد در برابر جنایاتش از مصونیت برخوردار باشد، اعلام کرد: وقت آن است که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ۳۳۷۹ (۱۹۷۵) خود، که صهیونیسم را شکلی از نژادپرستی و تبعیض نژادی برشمرده بود، احیا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306152/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی