سفیر ایران: مساله فلسطین تنها با پایان اشغالگری قابل حل است


نیویورک – ایرنا- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران بر این باور استوار است که مساله  فلسطین تنها از طریق پایان دادن به اشغالگری و به رسمیت شناختن حقوق مسلم ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود قابل حل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182626/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی