سفیر جدید ایران در سازمان ملل استوارنامه خود را تقدیم گوترش کرد

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل  در پایان مجددا دعوت کشورمان از دبیرکل برای سفر به ایران را تجدید کرد.

 آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در  صلح و ثبات منطقه، از همکاری و تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران با سازمان ملل بویژه در تقویت چندجانبه گرایی قدرانی وبر تداوم این همکاری تاکید کرد.

دبیرکل سازمان ملل ضمن پذیرش دعوت برای دیدار از ایران، آمادگی خود را برای ایفای نقش در پیشبرد صلح و امنیت منطقه ای خلیج فارس اعلام کرد.

 دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، همچنین  با اشاره به نقش و جایگاه دبیرکل، خواستار ایفای نقش وی در  کمک به ایجاد صلح و امنیت منطقه ای شد.

“امیر سعید ایروانی” سفیر و نماینده  دائم جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک پیش از این، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی و معاون سیاست خارجی و امنیت بین المللی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نیز کاردار ایران در عراق بود.

به گزارش ایرنا، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده جدید دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، عصر چهارشنبه به وقت محلی در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در محل دفتر وی، استوارنامه خود را به دبیرکل تقدیم و رسما کار خود را آغاز کرد.

در این دیدار سفیر و نماینده جدید دائم ایران بر عزم جمهوری اسلامی ایران در  تداوم تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان ملل، بویژه در راستای تقویت چندجانبه گرایی و مقابله با یکجانبه گرایی و حل بحران های منطقه ای تاکید کرد.  

ایروانی با اشاره به جایگاه و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران و نیز اولویت های سیاست خارجی ایران در توسعه همکاری با کشورهای منطقه خلیج فارس، بر ایجاد امنیت منطقه ای با مشارکت سازنده کشورهای منطقه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84881409/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی