سفیر جدید ایران عازم بوسنی وهرزوگوین شد


تهران- ایرنا- سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در بوسنی وهرزوگوین در آستانه عزیمت به محل ماموریت با وزیر امورخارجه دیدار و گزارشی از برنامه کاری پیش رو در حوزه روابط دو کشور ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245067/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B2%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی