سفیر جدید ایران عازم سنگال شد


تهران- ایرنا- سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سنگال در آستانه عزیمت به محل مأموریت، با وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت حوزه مأموریت خود و برنامه‌های مورد نظر برای توسعه هر چه بیش تر روابط با داکار ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152492/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی