سفیر جدید روسیه رونوشت استوارنامه خود را تقدیم امیرعبداللهیان کرد

سفیر جدید روسیه در جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار سطح و ابعاد گسترده همکاریهای دو کشور را مورد اشاره قرار داد و عزم دولت روسیه برای ارتقای روابط فیمابین را مورد تاکید قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929162/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در این ملاقات، چند مرحله دیدار و تماس‌های تلفنی روسای جمهور دو کشور را عاملی شتاب بخش در روابط فیمابین دانست و با اشاره به توافقات دو کشور در حوزه‌های مختلف همکاری‌ها، ابراز امیدواری کرد سطح روابط فیمابین متناسب با ظرفیتهای موجود در دو کشور ارتقا یابد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی