سفیر «جیبوتی» از برقراری روابط تهران – ریاض ابراز خرسندی کرد
تهران- ایرنا- شیخ السفرا و سفیر جمهوری جیبوتی در ریاض با ابراز خرسندی از برقراری روابط تهران – ریاض، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در چارچوب مناسبات دیپلماتیک اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232127/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی