سفیر سابق ایران در سوریه به ارمنستان می‌رود


تهران- ایرنا- مهدی سبحانی سفیر پیشین ایران به‌ عنوان سفیر جدید کشورمان به جمهوری ارمنستان اعزام خواهد شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85070005/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی