سفیر عربستان برای تماشای بازی سپاهان – الاتحاد به نقش جهان آمد + فیلم


اصفهان – ایرنا – سفیر عربستان در ایران برای تماشای بازی تیم باشگاهی کشورش برابر سپاهان وارد ورزشگاه نقش جهان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246144/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی