سفیر فرانسه رونوشت استوارنامه خود را تقدیم امیرعبداللهیان کرد


به گزارش ایرنا، «نیکولا رش»  سفیر جدید جمهوری فرانسه در کشورمان، بعد از ظهر امروز در آغاز ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

همچنین «خیری بن عمر» سفیر جدید پادشاهی مالزی در جمهوری اسلامی ایران، امروز در شروع ماموریت خود با امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937791/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی