سفیر کرواسی: منتظر هر فرصتی برای گسترش روابط با ایران هستیم


تبریز – ایرنا – سفیر کرواسی در ایران با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی مبادلات تجاری ایران و کرواسی در سال گذشته میلادی گفت: ما منتظر هر فرصتی برای گسترش روابط با ایران هستیم و در این خصوص از همه توانمندی ها استفاده خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111301/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی