سفیر یمن در تهران: اجلاسیه دامغان گامی ارزشمند در معرفی مجاهدان است


سمنان – ایرنا – سفیر یمن در تهران گفت: اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت در دامغان گامی ارزشمند در معرفی مجاهدان راه حق و حقیقت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229321/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی