سلاجقه: بزرگترین پروژه کیفی‌سازی سوخت کشور هفته‌ آینده به بهره‌برداری می‌رسد


تهران- ایرنا- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یکی از بزرگترین طرح‌های کشور در زمینه سوخت در استان اصفهان هفته آینده به بهره برداری می‌رسد که کیفیت سوخت کشور را ارتقاء می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995057/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی