سلاجقه: دولت سیزدهم باند مافیایی مدیریت پسماند را متلاشی کرد


تهران – ایرنا – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مدیریت پسماند کشور به یک باند مافیایی با سرمایه‌ای کثیف تبدیل شده بود که دولت سیزدهم با حمایت وزارت کشور به بحث مدیریت پسماند پرداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142094/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی