سند دیپلماسی با کشورهای همسایه تدوین می‌شود


تهران – ایرنا – رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه از همکاری معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه برای تدوین سند دیپلماسی با کشورهای همسایه آبی و خاکی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332986/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی