سنگ‌اندازی آمریکا و غرب در مسیر پیگیری پرونده شهادت حاج قاسم/دست ایران بسته نیست


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: اقدامات لازم برای پیگیری پرونده شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انجام شده، اما متاسفانه هم آمریکایی‌ها و هم غربی‌ها در مسیر پیگیری حقوقی پرونده سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی می‌کنند ولی دست جمهوری اسلامی ایران بسته نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986128/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی