سهم اقتصاد فرهنگ از تولید ناخالص داخلی کشور ۲.۸ درصد است


تهران – ایرنا – رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهم اقتصاد فرهنگ از تولید ناخالص داخلی کشور را ۲.۸ درصد عنوان کرد و گفت: و باید بخشی از احکام برنامه هفتم توسعه را به توانمندسازی و کارامدسازی سازوکارها و ابزارهای فرهنگی اختصاص دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965282/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B2-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی