سهم اقلیم کردستان از صادرات ایران به عراق بیش از ۲۸ درصد شده است


ارومیه – ایرنا – رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: با اقداماتی که صورت گرفته، سهم اقلیم کردستان از صادرات ایران به عراق از ۲۲ درصد به بیش از ۲۸ درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128612/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی