سه نفر از دستگیرشدگان دارای سوء‌سابقه از جمله فعالیت در اغتشاشات اخیر هستند


تهران- ایرنا- وزارت کشور با اعلام بازداشت برخی از عناصر دخیل در مسموم سازی دانش آموزان توضیح داد: یکی از اعضای این تیم با انتقال و انتشار مواد تحریک کننده از طریق فرزند خود به داخل مدرسه، پس از بدحالی برخی دانش آموزان برای ایجاد ناامنی روانی اقدام به فیلمبرداری و ارسال به رسانه‌های معاند می‌کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050922/%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی