سوءاستفاده برخی کشورها از سانحه هواپیمای اوکراینی/غرامت به برخی بازماندگان پرداخت شد


تهران- ایرنا- معاون حقوقی رییس جمهور در پی صدور رای پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: برخی کشورها از این موضوع به ناحق سوء استفاده می کنند و نباید گذاشت دشمنان از آن به نفع خود بهره برداری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087352/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی