سوال ملی نمایندگان از وزیر ورزش اعلام وصول شد


تهران- ایرنا- سوالات نمایندگان از وزرای وررزش و جوانان، علوم و میراث فرهنگی اعلام وصول شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988144/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی