سوال نمایندگان از وزرای نفت و صمت در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران – ایرنا – بررسی سوالات نمایندگان تهران و درود و ازنا به ترتیب از وزرای نفت و صنعت، و تجارت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014793/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی