سوریه در آستانه ثبات/ آنچه تل‌آویو را هراسان کرد


تهران-ایرنا- صلح در سوریه را اگر به قطاری شبیه بدانیم که از ژانویه ۲۰۱۷ راه خود را میانه آتش تروریسم گشوده، با تحلیلی آغشته به کمی خوش‌بینی، می‌توان این قطار را در آستانه ایستگاه ثبات توصیف کرد حتی اگر تل‌آویو هراسان از این ثبات، چنگ‌اندازی‌های خونین خود را آغاز کرده باشد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85108953/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی