سوریه قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر علیه ایران محکوم کرد


تهران- ایرنا- وزیر خارجه سوریه قطعنامه اخیر در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران و بهره‌برداری کشورهای غربی از ساز و کارهای بین‌المللی برای اهداف و مقاصد سیاسی خود را محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956098/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی