سومین تغییر و آدرس آقای وزیر به جاماندگان یارانه


تهران- ایرنا- سومین تغییر مدیریتی در دولت، تعیین تکلیف جاماندگان یارانه، متصل نشدن سه هزار روستا به اینترنت از مهمترین سوژه‌های خبری این هفته حیاط دولت بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982563/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی