سومین ملاقات رئیسی و میرضیایف/ ۲۸ سند همکاری


تهران- ایرنا- رئیس جمهور ازبکستان پس از ۲۰ سال با دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر کرد سفری که «شوکت میرضیایف» و آیت الله سید ابراهیم رئیسی برای سومین بار با یکدیگر و این بار در تهران همدیگر را ملاقات کردند که جزئیات آن را در این بسته خبری بخوانید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144256/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%81-%DB%B2%DB%B8-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی