سپاه پاسداران در تمام حوزه‌ها نقش کلیدی و راهبردی دارد


اراک – ایرنا – فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: نهاد مردمی سپاه با وجود هجمه‌های دشمن همواره مظلوم واقع شده اما در تمام حوزه‌ها نقش کلیدی و راهبردی ایفا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090035/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی