«سپهر خلجی» رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور شد


تهران- ایرنا- رئیس جمهور در اجرای مصوبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، «سپهر خلجی»، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964428/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی