سیاست امام راحل در حکمرانی امری جز حکمرانی اخلاق محور نبود


تهران-ایرنا- رئیس ستاد خارجی سی‌وچهارمین مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) گفت: سیاست امام در حکمرانی امری جز حکمرانی اخلاق محور نبود، حکمرانی که در آن حکمران خود را نبیند و عنانیت نداشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129632/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی