سیاست تقویت تعاملات دولت سیزدهم با همسایگان توانست نتایج مثبتی عائد کشور کند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سیاست تقویت تعاملات دولت سیزدهم با کشورهای همسایه توانست در حوزه های تجاری، سیاسی و اقتصادی نتایج مثبتی عائد کشور کند و یکی از دولت های موفق بعد از انقلاب در این حوزه بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055565/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی