سیاست دعوت ملی برای شرکت در انتخابات مجلس، مدعیان جناحی را غافلگیر کرد


تهران- ایرنا- حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه مشارکت گسترده در مرحله پیش ثبت نام داوطلبی نمایندگی مجلس القائات ضد انقلاب و رسانه‌های بیگانه را باطل کرد، نوشت: سیاست دعوت ملی و همگانی، مدعیان جناحی و تحت تاثیر القائات بیگانگان را غافلگیر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198830/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی