سیاست دولت ایجاد کریدور جامع شمال – جنوب است


تهران- ایرنا- معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور در واکنش به برخی شایعات درباره دریای خزر، با تاکید بر اینکه منافع ایران فقط با ترسیم خط مبدا خاص تامین می‌شود، اعلام کرد: سیاست دولت ایجاد کریدور جامع شمال – جنوب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010660/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی