سیاهپوستان آمریکا قربانیان خشونت پلیس


تهران- ایرنا- سیاه پوستان آمریکا با توجه به این که حدود ۱۴ درصد از جمعیت ۳۳۲ میلیونی این کشور را تشکیل می دهند اما حدود۳ برابر بیشتر از سفیدپوستان به دست پلیس کشته می شوند. ضمن اینکه تقریباً یک سوم فضای زندان ها نیز از این اقلیت نژادی پر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991563/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی