سیاه‌پوستان قربانی تبعیض سیستماتیک پلیس آمریکا


تهران- ایرنا- شلیک مرگبار پلیس آمریکا به زن باردار سیاه‌پوست، عمق تبعیض نهادینه و برخورد خشونت‌بار پلیس با اقلیت‌های قومی-نژادی را به تصویر می‌کشد؛ رفتاری که در کشور مدعی حقوق بشر همواره در فواصل زمانی کوتاه تکرار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219446/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی