«شاهچراغی» معاون سیاسی وزیر کشور شد


تهران- ایرنا- «سید محمدتقی شاهچراغی» که پیش از این به عنوان استاندار قم با دولت سیزدهم همکاری داشت با حکم احمد وحیدی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199177/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی