شبکه یکپارچه پدافند هوایی امنیت پایدار را برای آسمان ایران رقم زده است


تهران-ایرنا- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نوشت: امروز شبکه یکپارچه و بومی پدافند هوایی در اوج اقتدار و هوشمندی، آسمان میهن اسلامی را تحت رصد و اشراف کامل و همه جانبه دارد و امنیت پایدار و مثال‌زدنی و در تراز معیارهای بین‌المللی را برای پروازهای داخلی و عبوری از ایران فراهم آورده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216583/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی