شروع پروژه عمرانی جدید بدون مجوز سازمان برنامه ممنوع شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس تصویب کردند که شروع به کار هر پروژه عمرانی جدید باید با اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه و تشکیل کارگروهی در این خصوص باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244844/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی