شماره سیصد و هفتاد و هشتم هفته‌نامه خط حزب‌الله منتشر شد


تهران – ایرنا – سیصد و هفتاد و هشتمین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «سه درس مهم برای زندگی علوی» منتشر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018684/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی