شمخانی به زیارت امامین کاظمین(ع) رفت


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر به عراق و پس امضای توافقنامه امنیتی تهران و بغداد به شهر کاظمین رفت و قبور مطهر امامین کاظمین (ع) را زیارت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061827/%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی