شمخانی: سازوکار جدیدی برای وصول مطالبات ایران از عراق طراحی کردیم


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به توافق ایران و امارات برای تسهیل مبادلات تجاری دو کشور با استفاده از ارز درهم، از تعیین سازوکارهای جدیدی برای استفاده از منابع حاصل از مطالبات ایران از عراق خبر داد که به گفته او در کنار همکاری‌ تجاری با اماراتی‌ها، وضعیت بازار ارز کشور را بهبود خواهد بخشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062116/%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی