شمخانی عازم عراق شد


تهران-ایرنا- دریابان شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، امروز عازم بغداد پایتخت عراق شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061259/%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی