شناسنامه انتخابات استان‌های کشور تدوین می‌شود


تهران – ایرنا – مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: تدوین شناسنامه انتخابات در استانداری‌های سراسر کشور به صورت جدی در دستور کار دفتر انتخابات وزارت کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972698/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی