شنیدن درد دل‌های مردم به امر عادی روزمره تبدیل نشود


تهران- ایرنا- رئیس جمهور با هشدار نسبت به عادی شدن شنیدن مشکلات مردم برای کارکنان مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، گفت: عملکرد این مرکز باید به گونه‌ای باشد که مراجعین را به پیگیری درخواست‌های به حق و حل مشکلات‌شان امیدوار سازد و در زمینه چگونگی استیفای حقوقشان راهنمایی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034758/%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی