شهادت سردار سلیمانی، موج پنجم تروریسم را تبیین کرد


تهران – ایرنا – رئیس مرکز سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: شهادت سردار سلیمانی، موج پنجم تروریسم را تبیین کرد که جزئیات آن قابل بازشناسی است و به عبارتی غرب با شبکه های تلویزیونی مورد حمایت خود انواع شیوه های تروریستی را ترویج کرده و آموزش دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984429/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی