شورای امنیت کشور: ۲۰۰ نفر در اغتشاشات اخیر جان خود را از دست دادند


تهران-ایرنا- شورای امنیت کشور با صدور بیانیه ای نسبت به رخدادهای اخیر توضیحاتی ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959887/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی