شورای نگهبان براساس مطالبه عمومی برای اجرای شریعت شکل گرفت


تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه امام صادق (ع) گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواست مردم این بود تا حیات و مناسبات اجتماعی بر اساس شریعت و موازین شرعی انطباق پیدا کند و تنها نهادی که قادر به پاسداری از این موضوع بود، همانا شورای نگهبان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170026/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی